Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00023965/1

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-10-16 godz. 13:15
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00023965/1
Cena wywoławcza: 85 350,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul.1 Maja 5
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 707/18
  
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00023965/1
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-10-2019r. o godz.13:15 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się druga licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na I piętrze budynku, położonego w Janowie 
nr 16 F , Gmina Olszanka. Budynek, wzniesiono w latach 70-tych XX wieku, jako wielorodzinny. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc . Lokal posiada balkon. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: Pu – 67,60 m2. 
Do lokalu mieszkalnego przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej  – działki nr 17/6  o powierzchni 0,1766 ha - w wysokości 776/10000 części.  
Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną oraz grzewczą – centralne ogrzewanie z lokalnej kotłowni.   
położonej: 49-332 Olszanka, Janów 16F/5, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00023965/1.
 
Suma oszacowania wynosi 128 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi    85 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 800,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.