Zastępca Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adama Piecucha
Asesor Komorniczy Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00038125/9

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-05-23 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00038125/9
Cena wywoławcza: 62 250,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00038125/9
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-05-2019r. o godz. 10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na parterze budynku w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 24B. Budynek wzniesiono w 1986 roku, jako wielorodzinny, jedenastokondygnacyjny, murowany z elementami płytowymi ze stropodachem płąskim, krytym papą. 
Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu-41,27m2. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 2,30m2. 
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą z sieci miejskiej. Stan techniczny i użytkowy budynku i lokalu -dosyć dobry.
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Ofiar Katynia 24B/2, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00038125/9  
Suma oszacowania wynosi 83 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     62 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 300,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 
                                                                                                    Zastępca Komornika Sądowego
 
                                                                                                   Asesor Mateusz Dobrakowski