Zastępca Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adama Piecucha
Asesor Komorniczy Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00032099/5

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-06-11 godz. 08:30
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00032099/5
Cena wywoławcza: 74 250,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00032099/5
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu  11-06-2019r. o godz. 08:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy 
ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  -lokalu mieszkalnego nr16 B położonego na parterze budynku  w miejscowości Skarbimierz Osiedle, przy ulicy Akacjowej 
16 A do 16 D. Budynek, wzniesiono w roku 1997, jako miejsce pobytu dla powodzian. Jest to jeden segment (lokal) w budynku czterosegmentowym (czterolokalowym), wzniesionym na fundamentach żelbetowych, o konstrukcji szkieletowej drewnianej z dociepleniem, obłożony od wewnątrz płytami Gk, 
z dachem dwuspadowym krytym blachą . Lokal składa się (wg zapisów księgi wieczystej i ewidencji lokali) z 3 pokoi, kuchni z jadalnią, i łazienki z wc . Właściciel lokalu wyburzył część ścianek działowych, tak, że obecnie lokal składa się z kuchni z jadalnią i jednego pokoju – z wyjściem na zaplecze (część gruntu użytkowanego w obrębie całej działki)  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: Pu – 53,34 m2. Do lokalu mieszkalnegoprzynależny jest udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej  – działki nr 19/61  a.m. 2 o powierzchni 0,1077 ha - w wysokości 2500/10000 części. Praktycznie właściciel ma prawo użytkować grunt – działkę w obrysie swojego segmentu.  Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz grzewczą – elektryczną wtyczkową. 
 położonej: 49-318 Skarbimierz Osiedle, UL. Akacjowa 16B, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KW OP1B/00032099/5
 
Suma oszacowania wynosi 99 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    74 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 900,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.