Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00023560/2

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-07-23 godz. 10:30
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00023560/2
Cena wywoławcza: 147 350,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00023560/2
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-07-2019r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się druga licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 12 położonego na poddaszu budynku (III piętro) w Brzegu, przy ul.Garbarskiej 2. Budynek, wzniesiono w 1964 roku, jako wielorodzinny, w pierzei budynków mieszkalnych w pobliżu ratusza miejskiego. 
Lokal składa się z trzech pokoi (wg zapisów księgi wieczystej oraz wypisu z rejestru lokali – z dwóch pokoi), kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego
wynosi: Pu – 94,82 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej  – działki nr 362  a.m. 4 o powierzchni 0,0265 ha - w wysokości 151/1000 części.   Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną oraz grzewczą z dwufunkcyjnego pieca gazowego.
  dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KW OP1B/00023560/2  
 
Suma oszacowania wynosi 221 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi    147 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 100,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.