Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00029195/4

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-07-23 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00029195/4
Cena wywoławcza: 11 200,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00029195/4
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-07-2019r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali 
nr 58, odbędzie się druga licytacja  1/4  części nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 8 położonego na parterze budynku w Brzegu przy ul. Szkolnej 26. Budynek wzniesiono w 1919 roku jako wielorodzinny, czterokondygnacyjny, murowany, ze stropodachem płaskim, krytym papą. 
Lokal składa się z  pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu-35,58m2. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 12,10m2. 
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną oraz ogrzewanie-etażowe.
 położonej: 49-300 Brzeg, ul. Szkolna 26/8
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00029195/4
 
Suma oszacowania 1/4 części nieruchomości wynosi 16 750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania udziału i wynosi  11 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 675,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.