Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-07-22 godz. 10:00
Numer KM: KMP 57/05
Numer KW: OP1B/00050033/7
Adres: Oławska 18A/8, 49-300 Brzeg
Opis:

                                                                             OBWIESZCZENIE  O  TERMINIE  OPISU  I  OSZACOWANIA  LOKALU MIESZKALNEGO 
 
 
   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2019 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu  pod adresem:
49-300 Brzeg, ul. 1 Maja 5/2 zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania   
 lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego  pod adresem:
 49-300 Brzeg, ul. Oławska 18A/8, 
dla którego Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze OP1B/00050033/7         
 
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.