Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-07-22 godz. 10:30
Numer KM: KMP 16/01
Numer KW: OP1B/00005324/4
Adres: Kopanie 24, 49-300 Brzeg gm. Skarbimierz
Opis:

                                                                                OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2019
o godz. 10:30 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. 1 Maja 5/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału 1/2 w nieruchomości położonej:
49-318 Skarbimierz, Kopanie,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW  OP1B/00005324/4
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.