Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie udziału 949/3000 nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-09-16 godz. 10:00
Numer KM: KM 1291/13
Numer KW: OP1B/00027553/8
Adres: Akacjowa 3B, 49-318 Skarbimierz Osiedle
Opis:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA  UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2019 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. 1 Maja 5/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału 949/3000 niewydzielonej części nieruchomości 
położonej:  49-318  Skarbimierz Osiedle, ul. Akacjowa 3B
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW  OP1B/00027553/8
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.