Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-10-14 godz. 10:00
Numer KM: Km 1153/12
Numer KW: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkal
Adres: Boh.Westerplatte 18/2, 49-300 Brzeg
Opis:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO-
spóldzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2019 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. 1 Maja 5/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości 
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Boh.Westerplatte 18/2
stanowiącej spóldzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.