Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-07-29 godz. 10:30
Numer KM: KM 226/19
Numer KW: OP1B/00029139/4
Adres: Słowiańska 3/3, 49-300 Brzeg
Opis:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO-SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKANEGO 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2019 o godz. 10:30 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. 1 Maja 5/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości 
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Słowiańska 3/3,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00029139/4
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.