Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

 

Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
ul. Wileńska 43/2
49-300 Brzeg

NIP: 5732522410

 

Informacja o stanie postępowania egzekucyjnego:
775 511 099
Egzekucja z nieruchomości:
775 511 126
Wszczęcie egzekucji, deklaracje wpłat:
775 511 101
Egzekucja świadczeń alimentacyjnych:
775 511 055

mob. 883 088 222
mob. 663 813 023
mob. 600 857 212
fax: 77 444 01 55
mail: brzeg2@komornik.pl
adres skrzynki odbiorczej
EPUAP: /KS_Brzeg2/ezbiegi
 
UWAGA: ZMIAN NR R-KU

Preferowany nr r-ku do wpłat to:
ING Bank Śląski S.A.
51 1050 1490 1000 0092 6092 8941

R-k w Banku PKO BP jest aktualny do czasu wygaśnięcia
15 1020 3668 0000 5102 0094 4140

Kancelaria czynna:
codziennie od 07:00 do 15:00

 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek od godz. 09:00 do 13:00UWAGA:

Dodatkowe nr-y tel. do kontaktu z kancelarią:
883 088 222 lub 600 857 212 

KOMUNIKAT

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski, stosownie do treści Decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 12-03-2020 r., nr DWOiP-IV.630.16.20 w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Brzegu - w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 uprzejmie informuje, iż tutejsza kancelaria nie obsługuje bezpośrednio interesantów do dnia 30-04-2020 r. Jednocześnie zawiadamiam, iż komornik oraz pracownicy kancelarii pozostają do dyspozycji zainteresowanych stron i uczestników postępowania poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel.:
77 416 50 22
883 088 222
600 857 212
513 169 976

oraz za pośrednictwem poczty e-mail: brzeg2@komornik.pl

Stosownie do powyższego proszę o składanie wszelkich wniosków oraz pism w toku prowadzonych w tutejszej kancelarii postępowań egzekucyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego oraz poczty e-mail.

Wpłat należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy komornika prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o nr: 51 1050 1490 1000 0092 6092 8941.

W przypadku wpłat gotówkowych proszę o ich uiszczanie na wskazany wyżej rachunek bankowy z podaniem sygnatury sprawy, względnie za pośrednictwem operatora pocztowego.

PRACOWNIKÓW POCZTY ORAZ KURIERÓW PROSZĘ O SYGNAŁ DZWONKIEM PO LEWEJ STRONIE OD DRZWI WEJŚCIOWYCH.
INFORMACJA:

Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl, oficjalnej stronie komornika http://www.komornik-brzeg.pl na stronie Domu Aukcyjnego http://www.dawro.pl oraz http://www.ikomornik.pl.

Najbliższe licytacje