Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Tokarka WATUM kłowa uniwersalna do metalu TPC 40x750

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-08-28 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: Tokarka WATUM kłowa uniwersalna do metalu TPC 40x750
Cena wywoławcza: 3 500,00
Opis:

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-08-2019 r. o godz. 10:00 pod adresem:
49-313 Kościerzyce,
Kościerzyce 100 a
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości: 
___________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                                                                                         Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________
1. Tokarka WATUM kłowa uniwersalna do metalu TPC 
    40x750,  rok  produkcji:1962                                                                         1 [szt.]                        3 500,00  **)                   2 625,00
2. Maszyna do obórbki drewna Grubościówka " MARTIN" 
    szerokośc robocza 630 mm                                                                          1 [szt.]                         4 840,00  **)                   3 630,00
3. Szlifierka taśmowa do drewna CLS/S/1000 szerokość 
    robocza 1000mm                                                                                           1 [szt.]                       11 620,00  **)                   8 715,00
4. Wyrówniarka, Strugarka do drewna VEB GOHOMA FA-300 
    rok prod. 1973                                                                                                1 [szt.]                         2 410,00  **)                   1 807,50
5. Wyciąg do trocin "TECHNOLOGIS DUST COLLECTOR"                             1 [szt.]                            570,00  **)                      427,50
6. Piła tarczowa "K2Wadowice" rok prod. 1969                                                 1 [szt.]                         2 100,00  **)                   1 575,00
7. PIła taśmowa do metalu "BERNARDO" typu BS-260G 
rok prod. 2010 1 [szt.] 1 850,00  **) 1 387,50
8. Prasa hudrauliczna do klejenia drewna wraz z napędem 
    hydraulicznym BS 2606                                                                                 1 [szt.]                          3 920,00  **)                   2 940,00
9. Wyciąg -pochłaniacz do pyłów z czterema w
    orkami                                                                                                             1 [szt.]                          1 230,00  **)                     922,50
10. Spawarka "MIGOMAT EINHELL" + butla z argonem + 
      butla z CO2 rok prod. 2008                                                                          1 [szt.]                              660,00  **)                     495,00
11. Giętarka elektryczna do rur i prętów                                                             1 [szt.]                              950,00  **)                     712,50
12. Szlifierka stołowa dwutarczowa 3-fazowa                                                    1 [szt.]                              100,00  **)                       75,00
___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 75 % sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 
Komornik Sądowy
Mateusz Dobrakowski
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT