Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

PIERWSZA LICYTACJA UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00005324/4

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-10-17 godz. 12:00
Przedmiot sprzedaży: PIERWSZA LICYTACJA UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00005324/4
Cena wywoławcza: 19 500,00
Opis:

Komornik Sądowy                                                                                                                                                                                                                        
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul.1 Maja 5
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  
                                                                                                 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                                                                                            nr KW OP1B/00005324/4
 
   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  17-10-2019r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 w nieruchomości stanowiącej  budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi, położony w miejscowości Kopanie nr 24, Gmina Skarbimierz, na działce nr 37 a.m. 1 o powierzchni 0,1600 ha – na działce siedliskowej. Budynki wzniesiono w systemie tradycyjnym : w 1901 roku –  budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy – 92,00 m2 i budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 93,00 m2 , zaś w roku 1880 – drugi budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy – 139,00 m2. Budynek mieszkalny posiada dwa wejścia : 
- z jednego dostęp jest do lokalu mieszkalnego jednego mieszkańca budynku i składa się on z dwóch pokoi, łazienki i kuchni. Stan techniczny tej części jest zdatny do użytkowania. Drugą części  zamieszkuje dłużnik i ta część tak naprawdę nie kwalifikuje się na stały pobyt ludzi – wymaga natychmiastowego gruntownego remontu. Składa się ona z ganku, kuchni, komórki i klatki schodowej, która prowadzi na strych i do pokoju na poddaszu o wysokości niższej ni 220 cm.  Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego - 114,49 m2 (powierzchnie przyjęto za Operatem szacunkowym z czerwca 2009 r.). Budynki wymagają natychmiastowego remontu kapitalnego. Całość posesji zajęta jest praktycznie (poza drogą dojazdową) hałdami opon, śmieci plastikowych i metalowych oraz innych odpadów i gruzu.  
W skład nieruchomości wchodzi również działka rolna, położone w Kopaniu – nr 147 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,2800 ha. Są to łąki trwałe Ł III,
położonej: 49-318 Skarbimierz, Kopanie, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00005324/4
Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 26 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi  19 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 600,00zł. 
Rękojmię należy uiścić  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądoqwego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
                                                                                                                                                                                                                                  Komornik Sądowy
 
                                                                                                                                                                                                                                 Mateusz Dobrakowski