Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00025659/7

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-11-12 godz. 14:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00025659/7
Cena wywoławcza: 79 500,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul.1 Maja 5
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 780/17
  
 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00025659/7 
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-11-2019r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości- lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na I piętrze budynku w Lewinie Brzeskim, przy ul. Kościuszki 54. Budynek, wzniesiono w 1930 roku, jako wielorodzinny, murowany, z więźbą dachową drewnianą, krytą dachówką. Lokal składa się z dwóch pokoi (w tym jeden mały), kuchni, przedpokoju i łazienki z ubikacją .  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 56,23 m2. 
Do lokalu mieszkalnego przynależna jest piwnica o powierzchni  18,17 m2 oraz udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej  – działki nr 232/3 a.m. 6 o powierzchni 0,0645 ha – w udziale wynoszącym 1431/10000 części (grunt w użytkowaniu wieczystym).  Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie z pieca na opał stały, zlokalizowanego w łazience (należy bezwzględnie przeprowadzić sprawdzenia prawidłowości podłączenia się do komina oraz skuteczność wentylacji). Stolarka okienna PCV, drzwiowa – drewniana, podłogi – panele i wykładziny 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00025659/7
 
Suma oszacowania wynosi 106 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 79 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 600,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.