Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00019802/0

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-01-16 godz. 13:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00019802/0
Cena wywoławcza: 108 000,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul.1 Maja 5
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1161/18
  
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00019802/0
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-01-2020r. o godz.13:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 8 położonego na II piętrze budynku w Brzegu,  przy ul.Rynek 15. Budynek, wzniesiono w 1784 roku, jako podpiwniczony, wielorodzinny z więźbą dachową drewnianą, krytą dachówką – w latach poprzednich remontowany. Jest wpisany do rejestru zabytków.  Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki.  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 49,80 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku znajdującego się na nieruchomości gruntowej – działce nr 137/5 a.m. 4 o powierzchni 0,0296 ha – w udziale wynoszącym 60/1000 części.  Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Okna wykonano z PCV, tynki – jako gładzie (w łazience i częściowo w kuchni - płytki glazurowane), na posadzkach : panele oraz płytki glazurowane (w kuchni i łazience). 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00019802/0
 
Suma oszacowania wynosi 144 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    108 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00zł
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.