Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00025378/3

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-01-16 godz. 12:10
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00025378/3
Cena wywoławcza: 441 000,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul.1 Maja 5
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1157/17
 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00025378/3
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-01-2020r. o godz.12:10 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wzniesionym w latach 70-tych XX wieku , z  rozbudową o garaż i taras oraz przebudową , zakończoną w 2003 roku. Jest to budynek podpiwniczony, z dwoma kondygnacjami mieszkalnymi i użytkowym poddaszem. Nieruchomość składa się z działek nr 477/19 oraz 477/30 am. 12 o łącznej powierzchni 0,0392 ha. Według ewidencji budynków, wykazane są dwa budynki : mieszkalny i garażowy o łącznej powierzchni zabudowy 129,00 m2, jednakże praktycznie jest to jeden budynek mieszkalny połączony z budynkiem garażowym.
W piwnicach zlokalizowano : salon letni z siłownią, pomieszczenie sauny, spiżarnię, kotłownię, garaż, wc oraz pomieszczenie gospodarcze. W parterze znajdują się : przedsionek, salon z kominkiem i wyjściem na taras, część kuchenna, kącik wypoczynkowy, oraz wc. Na piętrze zlokalizowane są trzy pokoje, garderoba i łazienka, zaś w poddaszu – dwa pokoje, wc i pomieszczenie gospodarcze. Razem powierzchnia użytkowa budynku - 274,60m2, przy czym powierzchnia użytkowa piwnic z garażem wynosi 96,75 m2, zaś kondygnacji nadziemnych – 177,85 m2.  Budynek posiada wszystkie instalacje (obecnie budynek nie jest użytkowany i media nie są dostarczane) oraz ogrzewanie własne – z kotła w piwnicy (stary typ kotła). Tynki wykonano jako gładzie gipsowe, w łazienkach i kuchni – obłożenie płytkami glazurowanymi. Posadzki panelowe, w łazienkach, przedsionku, salonie, kąciku wypoczynkowym, na tarasie i w piwnicy – posadzki z płytek glazurowanych. Schody drewniane , prowadzące do piwnicy – żelbetowe, obłożone płytkami. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, drzwi garażowe – stalowe. 
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Jaśminowa 22, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00025378/3
 
Suma oszacowania wynosi 588 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    441 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 800,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.