Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00005324/4

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-01-16 godz. 11:40
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00005324/4
Cena wywoławcza: 17 350,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00005324/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-01-2020r w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58 o godz. 11:40 odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 w nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi, położony w miejscowości Kopanie nr 24, Gmina Skarbimierz, na działce nr 37 a.m. 1 o powierzchni 0,1600 ha – na działce siedliskowej. Budynki wzniesiono w systemie tradycyjnym : w 1901 roku – budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy – 92,00 m2 i budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 93,00 m2 , zaś w roku 1880 – drugi budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy – 139,00 m2. Budynek mieszkalny posiada dwa wejścia :

- z jednego dostęp jest do lokalu mieszkalnego jednego mieszkańca budynku i składa się on z dwóch pokoi, łazienki i kuchni. Stan techniczny tej części jest zdatny do użytkowania,

- drugą część zamieszkuje dłużnik i ta część tak naprawdę nie kwalifikuje się na stały pobyt ludzi – wymaga natychmiastowego gruntownego remontu. Składa się ona z ganku, kuchni, komórki i klatki schodowej, która prowadzi na strych i do pokoju na poddaszu o wysokości niższej ni 220 cm. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego - 114,49 m2 (powierzchnie przyjęto za Operatem szacunkowym z czerwca 2009 r.). Budynki wymagają natychmiastowego remontu kapitalnego. Całość posesji zajęta jest praktycznie (poza drogą dojazdową) hałdami opon, śmieci plastikowych i metalowych oraz innych odpadów i gruzu.

W skład nieruchomości wchodzi również działka rolna, położone w Kopaniu – nr 147 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,2800 ha. Są to łąki trwałe Ł III,

położonej: 49-318 Skarbimierz, Kopanie,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00005324/4

Suma oszacowania wynosi 26 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi

17 350,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 600,00zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                                                                                                                  Komornik Sądowy

                                        Mateusz Dobrakowski