Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00025238/0

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-01-21 godz. 11:30
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00025238/0
Cena wywoławcza: 58 667,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul.1 Maja 5
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 98/19
   
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00025238/0
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-01-2020r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się druga licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 5, położonego na II piętrze w budynku mieszkalnym z 1971 roku, w Łosiowie, przy ul. Barona 11. Budynek położony jest na działce nr 276/4 am. 2 o powierzchni 0,0473 ha. Do lokalu – wykazanego w ewidencji lokali – o powierzchni 68,53 m2, przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce, wynoszący 1038/10000 części.
Lokal składa się z trzech pokoi w tym jednego z balkonem – przechodniego do kuchni, przedpokoju, łazienki i małej komórki. Okna wykonane z PCV, posadzki panelowe, tynki cementowo wapienne  – w łazience, w części kafelki.  Centralne ogrzewanie z lokalnej gazowej kotłowni.  Miejscowość Łosiów jest wsią, przy trasie krajowej Brzeg - Opole. 
położonej: Łosiów ul. Barona 11/5 ,49-340 Lewin Brzeski,    
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00025238/0
 
Suma oszacowania wynosi 88 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi    58 667,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  8 800,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.