Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-03-04 godz. 12:00
Przedmiot sprzedaży: Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości
Cena wywoławcza: 124 667,00
Opis:

                                                                                              OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                                                                                               nr KW OP1B/00050033/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-03-2020r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60, 49-300 Brzeg, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 8 położony na II piętrze budynku w Brzegu, przy ul. Oławskiej 18A.

Budynek, wzniesiono w 1910 roku, jako budynek biurowo - magazynowy zakładu przemysłowego. Kilkanaście lat temu dokonano zmiany sposobu użytkowania. Lokal składa się z dwóch małych pokoi, salonu z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu - 73,24m2. Do lokalu mieszkalnego przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku znajdującego się na nieruchomości gruntowej - działce nr167/7 a.m. 3 o powierzchni 0,0273 ha - w udziale wynoszącym 118/1000 części. Lokal wyposażony jest w instalację: gazową, elektryczną, wodno - kanalizacyjną oraz ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego. Okna wykonano z PCV, tynki - jako gładzie ( w łazience i częściowo w kuchni - płytki glazurowane ), na posadzkach; panele, podłogi drewniane oraz płytki glazurowane ( w przedpokoju i łazience ). Stan techniczny i użytkowy budynku - średni, lokalu - również średni, chociaż remonty odbywały się sukcesywnie ( ostatni w kuchni - ok. dwa lata temu ),

dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00050033/7

Suma oszacowania wynosi 187 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 124 667,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 700,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941

w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.