Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00043968/8

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-12-01 godz. 09:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00043968/8
Cena wywoławcza: 45 000,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul.1 Maja 5
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 182/16
   
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00043968/8
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  01-12-2020r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  - lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na I piętrze  budynku w Lubszy, przy ul. Brzeskiej nr 33. Budynek wzniesiony w systemie tradycyjnym, jako murowany, wielorodzinny, z więźbą dachową drewnianą. Jest to budynek wzniesiony  w 1880 roku, sukcesywnie remontowany. 
Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki  i przedpokoju. Kilka lat temu w lokalu przeprowadzono gruntowny remont, polegający na wymianie praktycznie wszystkich elementów, wraz z instalacjami. Jednakże w wyniku pożaru została zniszczona kotłownia, a pozostałe pomieszczenia nieznacznie naruszone. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 52,30 m2. Do lokalu przynależy komórka o powierzchni 8,70 m2 oraz przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej – działek nr 157/3 i 157/4 a.m. 1 o pow. 0,1190 ha ha - w wysokości 70/1000. 
 położonej: 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 33/7 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00043968/8
Suma oszacowania wynosi 60 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    45 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 000,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.