Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00049254/2

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-01-28 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00049254/2
Cena wywoławcza: 38 670,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 16/19
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00049254/2
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-01-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 61,odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 3,  położonego na parterze budynku, pod adresem : 49-300 Brzeg, ul. Bohaterów Westerplatte 41/3.Budynek wzniesiono w 1971 roku, jako podpiwniczony, wielorodzinny ze stropodachem płaskim, krytym papą – w latach poprzednich remontowany w podstawowym zakresie. Lokal składa się z 2 pokoi (małego – sypialni oraz większego z wyjściem na balkon),  kuchni, przedpokoju i łazienki.  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 37,30 m2. Do lokalu przynależy komórka piwniczna o powierzchni 3,74 m2 oraz udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej - działce nr 1230/2 am. 3 o powierzchni 0,1008 ha.  Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. W lokalu mieszkalnym tynki wykonano jako gładzie gipsowe, w łazience i częściowo w kuchni – okładziny glazurowane, posadzki panelowe oraz z mozaiki parkietowej, w łazience , kuchni i na balkonie - z płytek posadzkowych, okna – z PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Położenie budynku, bezpośrednio przy sklepie typu DINO oraz w miarę dobrym dostępem do szkół i rekreacji.
 położonej: 49-300 Brzeg, ul. Westerplatte 41/3, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00049254/2.
 
Suma oszacowania 1/2 częsci nieruchomości wynosi 58 000,00zł, zaś cena wywołania udziału jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    38 670,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 800,00zł
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.