Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00047608/5

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-04-15 godz. 11:30
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00047608/5
Cena wywoławcza: 37 500,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1262/18
   
 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00047608/5 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  15-04-2021r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się pierwsza licytacja  1/4 niewydzielonej części nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. użytkowej 61,88 m2położonej na drugim piętrze budynku 5-kondygnacyjnego, sześcioklatkowego, przy ulicy Słowackiego nr 50 w Brzegu, o następującym układzie funkcjonalnym: 4 pokoje,  kuchnia,  przedpokój,  łazienka i WC. 
Układ mieszkania jest dwustronny, w osi północ-południe. Lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, c.o., gazową, domofonową. 
Nieruchomość położona przy drodze utwardzone
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00047608/5
 
Suma oszacowania 1/4 części nieruchomości wynosi 50 000,00zł, zaś cena wywołania udziału  jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    37 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  5 000,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.