Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00023485/2

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-06-02 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00023485/2
Cena wywoławcza: 42 750,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1003/16
 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00023485/2  
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-06-2021r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 12 położonego na I piętrze budynku w Skorogoszczy, przy ul. Zamkowej 22. Budynek wzniesiony przed 1945 rokiem w systemie tradycyjnym – z cegły licówki, jako murowany, wielorodzinny z więźbą dachową drewnianą, krytą dachówką. Lokal składa się z  trzech pokoi, kuchni i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 60,70 m2. Do lokalu przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej – działki nr 192/6 a.m. 1 (budynek – ul. Zamkowa 20 – 22) o pow. 0,1833 ha - w wysokości 1197/10000. Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz piec grzewczy.  
należącej  do dłużnika: Katarzyna Bogdan, Zbigniew Bogdan
położonej: 49-345 Skorogoszcz, ul. Zamkowa 22/12, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00023485/2
Suma oszacowania wynosi 57 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    42 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 700,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.