Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00005054/0

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-07-06 godz. 12:30
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00005054/0
Cena wywoławcza: 135 000,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1031/20
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00005054/0
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-07-2022r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej na terenie rozproszonej zabudowy o dominującej funkcji budownictwa mieszkaniowego  jednorodzinnego oraz gruntów niezabudowanych oczekujących na proces urbanizacji– strefa peryferyjna gminy Lubsza, przy granicy administracyjnej z miastem Brzeg. W bezpośrednim otoczeniu zlokalizowane są budynki jednorodzinne, boisko gminne, Publiczne Gimnazjum. W aktualnym stanie użytkowania stanowi teren zabudowany, częściowo podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym, w zabudowie zwartej z budynkiem stodoły. Obiekt wybudowany w 1900 roku (na podstawie kartoteki budynków), w późniejszych latach częściowo modernizowany, murowany, dach dwuspadowy, kryty blachodachówką, o powierzchni użytkowej 130,00 m2. Do budynku przylega pomieszczenie składu opału wraz ze stodołą o łącznej powierzchni użytkowej 30,90 m2 (kwalifikujące się do generalnego remontu lub rozbiórki).
Działka posiada kształt regularny, w formie trapezu. Teren ogrodzony, część działki o pow.ok 2500 m2 stanowi teren niezagospodarowany, nieutwardzony. Występuje ograniczona dostępność do infrastruktury technicznej. Nieruchomość położona jest przy utwardzonej drodze publicznej.
Nieruchomość należy do dłużnika: Piotr Michalak
położona: 49-313 Lubsza, Kościerzyce 23
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00005054/0
 
Suma oszacowania wynosi 180 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    135 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 000,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.