Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00007011/1

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-07-05 godz. 10:30
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00007011/1
Cena wywoławcza: 109 500,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Kmp 50/11
 
 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00007011/1
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  05-07-2022r. o godz.10:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym, wzniesionym w 1970 roku (lokalu mieszkalnego) – Kw OP1B/00049358/1, położonej pod adresem : 49-300 Brzeg, ul. Władysława Reymonta 24/2. Właścicielami budynku – po ½ części – jest małżeństwo, zajmujące parter budynku (w Kw OP1B/00049358/1 ta część lokalu jest zapisana jako lokal mieszkalny) oraz dłużnik zajmujący piętro budynku (dlatego też lokal ten został potraktowany również jako lokal mieszkalny). Jest to lokal składający się z komunikacji (w tym – nienormowe schody), kuchni, dwóch pokoi i łazienki. Lokal posiada balkon – bez zamontowanych balustrad. Lokal posiada podłączenie do instalacji wod-kan, elektrycznej i gazowej - obecnie media są odłączone oraz możliwość ogrzewania z pieca na opał stały. Stolarka okienna – PCV, drzwiowa – drewniana.  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego – 53,60 m2. Oprócz konieczności gruntownego remontu wnętrza lokalu, niezbędny jest także remont lub wymiana pokrycia dachu. Właściciel lokalu ma prawo do korzystania w ½ działki nr 718 am. 14 o powierzchni 0,1333 ha (współwłaściciele wyodrębnili części działki do wyłącznego korzystania). Teren przynależny do lokalu mieszkalnego nr 2 – niezagospodarowany i zaniedbany. 
należącej  do dłużnika: Bolesław Podgajny
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Władysława Reymonta 24, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KW  OP1B/00007011/1
 
Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości wynosi 146 000,00zł, zaś cena wywołania udziału jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 600,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.