Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Licytacja nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-10-03 godz. 09:00
Przedmiot sprzedaży: Licytacja nieruchomości
Cena wywoławcza: 120 000,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 68/23
  
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO - KW OP1B/00051346/1  
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  03-10-2023r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 14 o pow. użytkowej 33,65 m2 położonego na czwartym piętrze  budynku 5-kondygnacyjnego, ośmioklatkowego, przy ulicy Generała Grota Roweckiego nr 16 w Brzegu, o następującym układzie funkcjonalnym: 2 pokoje, ślepa kuchnia,  przedpokój i łazienka z WC. Lokal posiada balkon. Układ mieszkania jest jednostronny w osi południe. Lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, c.o., gazową, domofonową. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej.
należącego  do dłużnika: Małgorzata Kuś-Marzec
położonego: 49-300 Brzeg, ul. Grota Roweckiego 16/14, 
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  SM ZGODA 
(Adres spółdzielni:  49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 5)
dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00051346/1
 
Suma oszacowania wynosi 160 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi  120 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 000,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.