Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Licytacja nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2024-04-23 godz. 11:40
Przedmiot sprzedaży: Licytacja nieruchomości
Cena wywoławcza: 141 900,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 844/23
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00038626//1  
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-04-2024r. o godz.11:40 w    budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 55,15 m2 położonego na parterze wolnostojącego budynku 2-kondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, podpiwniczonego, jednoklatkowego, przy ulicy Generała Andersa w Brzegu, o następującym układzie funkcjonalnym: 2 pokoje,  kuchnia, przedpokój, łazienka z WC. Układ mieszkania jest jednostronny w osi północny-wschód. Lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o., domofonową. Lokal nie posiada balkonu. Do lokalu przynależy piwnica. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej.  Z lokalem związany jest 74/1000 udział w nieruchomości wspólnej oraz w prawie własności gruntu.   
należącej  do dłużnika: Edyta Zawierucha
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Generała Andersa 3/1, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00038626/1
 
Suma oszacowania wynosi 189 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    141 900,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  18 920,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.