Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Licytacja nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2024-05-22 godz. 09:30
Przedmiot sprzedaży: Licytacja nieruchomości
Cena wywoławcza: 137 250,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 614/23
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00032972/9
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-05-2024r. o godz.09:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. użytkowej 44,39 m2 położonego na trzecim piętrze wolnostojącego budynku 4-kondygnacyjnego, dwuklatkowego, przy ulicy Wolności w Brzegu, o następującym układzie funkcjonalnym: 2 pokoje,  kuchnia, przedpokój, łazienka z WC. Układ mieszkania jest dwustronny w osi oraz południowy-zachód. Lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o., domofonową. Lokal nie posiada balkonu. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 10,52 m2. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej. 
należącej  do dłużnika: Marlena Kaczmarczyk
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Wolności 2/8, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00032972/9
 
Suma oszacowania wynosi 183 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    137 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 300,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.   do godz.  oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

 

Dokumentacja fotograficzna