Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Licytacja nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2024-04-23 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: Licytacja nieruchomości
Cena wywoławcza: 317 350,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  GKm 23/23
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00009724/6
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-04-2024r. o godz.10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się druga licytacja nieruchomości - budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego, z poddaszem użytkowym, murowanego, z więźbą dachową drewnianą, krytą dachówką  - wzniesiony w 1920 roku i przebudowany po pożarze w roku 1984 – wraz z budynkiem gospodarczym, położony w miejscowości Skorogoszcz, przy ul. Słowackiego, pod numerem 12. Budynek położony jest na działce nr 183 am. 1 o powierzchni 0,0900 ha. Powierzchnia użytkowa budynku 158,00 m2. W parterze budynku zlokalizowani: przedsionek, kotłownię, korytarz, pokój, salon z wyjściem na taras, kuchnię i wc, zaś na piętrze: cztery pokoje, korytarz i łazienkę. Budynek jest dobrze utrzymany i posiada dobre wykończenie wnętrz. Ogrzewanie – z butli na gaz, położonej na działce.
Budynek gospodarczy przebudowany – to garaż z częścią gospodarczą o powierzchni zabudowy – 31,00 m2, zaś budynek wzniesiony w 2008 r. to altana o powierzchni zabudowy 18,00 m2 . Łączna powierzchnia użytkowa budynków gospodarczych – 47,00 m2. Miejscowość Skorogoszcz jest miejscowością położoną przy trasie krajowej Brzeg - Opole.  W księdze wieczystej ujawniono również działkę nr 239 am. 2. Jest to rola klasy RV i RVI , o powierzchni 0,1400 ha
należącej  do dłużnika: Piotr Szmondrowski
położonej: 49-345 Skorogoszcz, ul. Słowackiego 12, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KW OP1B/00009724/6
 
 
Suma oszacowania wynosi 476 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi    317 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 600,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.