Zastępca Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adama Piecucha
Asesor Komorniczy Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00039755/1

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-06-11 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00039755/1
Cena wywoławcza: 61 350,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00039755/1
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-06-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 
w sali nr 58, odbędzie się druga licytacja nieruchomości   
-lokalu mieszkalnego nr 8 położonego na II piętrze budynku w Lewinie Brzeskim, przy ul. Moniuszki 31. Budynek, wzniesiono w 1977 roku, jako wielorodzinny, murowany, ze stropodachem płaskim krytym papą. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z ubikacją .  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 38,03 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależna jest piwnica o powierzchni 2,43 m2 oraz udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej  – działki nr 719/17 a.m. 14 o powierzchni 0,0359 ha – w udziale wynoszącym 275/10000 części (grunt w użytkowaniu wieczystym).  Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.W Dziale III księgi wieczystej ujawniono dożywotnią nieodpłatną służebność mieszkania.
położonej: 49-340 Lewin Brzeski, ul. Moniuszki 31/8, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KW  OP1B/00039755/1
 
Suma oszacowania wynosi 92 000,00zł ( w tym wartość służebności dożywocia 23 000,00zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   61 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.   do godz.  oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.