Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

pierwsza licytacja nieruchomości nr KW OP1B/00038777/4

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-08-13 godz. 09:20
Przedmiot sprzedaży: pierwsza licytacja nieruchomości nr KW OP1B/00038777/4
Cena wywoławcza: 63 750,00
Opis:

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00038777/4  

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  13-08-2019r.
o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku w Brzegu,  przy ul.Rybackiej 6B. Budynek, wzniesiono w 1972 roku, jako podpiwniczony, wielorodzinny ze stropodachem płaskim, krytym papą – w latach poprzednich remontowany.  Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki .  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 36,75 m2. 
Do lokalu mieszkalnego przynależna jest piwnica o powierzchni 3,63 m2 oraz udział w częściach wspólnych budynku znajdującego się na nieruchomości gruntowej – działce nr 351/20 a.m. 6 
o powierzchni 0,05917 ha – w udziale wynoszącym 1439/10000 części.  Lokal wyposażony jest 
w instalację : elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. 
Okna wykonano z PCV, tynki – jako gładzie (w łazience i częściowo w kuchni - płytki glazurowane, 
w kuchni część płytek należy uzupełnić), na posadzkach : panele oraz płytki glazurowane 
(w kuchni i łazience). Stan techniczny i użytkowy budynku – średni, lokalu – również średni. 

położonej: 49-300 Brzeg, ul. Rybacka  
dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00038777/4
Suma oszacowania wynosi 85 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
63 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  8 500,00zł. 

Rękojmię należy wpłacać na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 najpóźniej 
w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać
w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, 
nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.