Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-11-08 godz. 10:45
Numer KM: KM 1077/17
Numer KW: OP1B/00033775/5
Adres: Kościerzyce, 49-313 Lubsza
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1077/17
   
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski 
na podstawie art.945 §2  w związku z art.10132 kpc w zwiazku z 1013'§3 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-11-2021r o godz. 10:45 w: 
Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul.Wileńska 43/2 
zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości 
położonej: 49-313 Lubsza, Kościerzyce,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00033775/5.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.