Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-11-08 godz. 10:00
Numer KM: KMN 40/20
Numer KW: OP1B/00037688/6
Adres: Westerplatte 43/19, 49-300 Brzeg
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Kmn 40/20
   
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski w sprawie nieegzekucyjnej dot. spisu inwentarza po zmarłym:
 MARIAN OPIELOWSKI
49-300 Brzeg,  ul. Bohaterów Westerplatte 43/19 
 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-11-2021 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 
zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości 
położonej:  49-300 Brzeg, ul. Westerplatte 43/19,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00037688/6.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.