Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-05-18 godz. 10:00
Numer KM: KMN 37/22
Numer KW: OP1B/00018530/5
Adres: Brzozowa 4, Zielęcice, 49-318 Skarbimierz
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
dnia 06-04-2022r. 
 Kmn 37/22
 
 OBWIESZCZENIE  O  TERMINIE  OPISU  I  OSZACOWANIA  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski w sprawie nieegzekucyjnej
dot. spisu inwentarza po zmarłym:
Jacku Grela
ostatnio zamieszkałym Zielęcice ul. Brzozowa 4, 49-318 Skarbimierz

Na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2022 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej: Zielęcice, działka ewidencyjna nr 81/3, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00018530/5.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.