Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-07-12 godz. 11:30
Numer KM: KM 300/14
Numer KW: KW 25931/8, KW 25261/0 KW 30466/5, KW 6351/9
Adres: Pogorzela, 49-332 Olszanka
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 300/14
 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski 
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2022 o godz. 11:30 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 
zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości 
położonych: 49-332 Olszanka, Pogorzela,
dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgi wieczyste o numerach OP1B/00025931/8, OP1B/00025261/0, 
OP1B/00030466/5, KW OP1B/00006351/9.

Postanowieniem z dnia 28.04.2022r Komornik zarządził połączenie egzekucji z w/w nieruchomości w jedno postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, ponieważ wszystkie nieruchomości są nieruchomościami do siebie przyległymi  i stanowią całość gospodarczą.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.