Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-07-08 godz. 10:30
Numer KM: GKm 14/19
Numer KW: OP1B/00022521/0
Adres: Łosiów, 49-340 Lewin Brzeski
Opis:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r  o godz. 10:30 w:
Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. 1 Maja 5/2 
zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości 
położonej:  49-340 Lewin Brzeski, Łosiów,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00022521/0 
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.