Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania udziału nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-09-25 godz. 09:30
Numer KM: KM 635/23
Numer KW: OP1B/00024808/0
Adres: ,
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 635/23
  
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA 
UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  ADAM ŚWIDER
49-340 Lewin Brzeski,  PTAKOWICE  46/2 
 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2023 o godz. 09:30 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie  udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości 
położonej: 49-340 Ptakowice, Ptakowice 46/2,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00024808/0.
Przeznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.