Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania udziału nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-10-09 godz. 10:00
Numer KM: KMP 106/01
Numer KW: OP1B/00003886/7
Adres: Dobrzyń, 49-313 Lubsza
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Kmp 106/01
 FAAL 17821/15  
 
 
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Paweł Chomiak
49-312 Lubsza,  Dobrzyń,    138 
którego reprezentuje kurator: Radca Prawny Tomasz Dragan, 49-300 Brzeg ul. Lwowska 38/4
 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2023 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie  udziału w wysokości 3/32 części nieruchomości położonej:
49-313 Lubsza, Dobrzyń,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW : OP1B/00003886/7 
          Sposób korzystania: Gospodarstwo rolne z zabudowaniami
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.