Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania udziału nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-09-29 godz. 10:00
Numer KM: KMP 25/11
Numer KW: OP1B/00031871/4
Adres: Chrobrego 2/4, 49-300 Brzeg
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Kmp 25/11
   NFAL: SPZ-V.8320.118.2022
BRZEG, dnia  21-08-2023
 
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Łukasz Kita
LE26JQ Leicester,   Skelton Drive 17 
 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-09-2023 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
49-300 Brzeg, ul. Chrobrego 2/4,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW  OP1B/00031871/4 
          Przeznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.