Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-12-04 godz. 11:30
Numer KM: KM 844/23
Numer KW: OP1B/00038626/1
Adres: Generała Andersa 3/1, 49-300 Brzeg
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 844/23
   
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Edyta Zawierucha
49-300 Brzeg,   ul. Andersa 3/1 
 
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-12-2023 o godz. 11:30 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Generała Andersa 3/1,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00038626/1.
Przeznaczenie lokalu: lokal mieszkalny.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.