Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-12-04 godz. 11:00
Numer KM: KM 962/23
Numer KW: OP1B/00037120/7
Adres: Skarbimierz Osiedle, 49-318 Skarbimierz Osiedle
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 962/23
 
 
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Jarosław Gretkierewicz
53-140 Wrocław,   Powstańców Śląskich 208/3 
 
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-12-2023 o godz. 11:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości
położonej:  49-318 Skarbimierz-Osiedle,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00037120/7.
Sposób korzystania:
-działka nr 184/40 AM 4 - BI -inne tereny mieszkaniowe
-działka nr 184/41 AM 4- BP- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.