Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-11-27 godz. 10:00
Numer KM: GKM 23/23
Numer KW: OP1B/00009724/6
Adres: Słowackiego 12, 49-345 Skorogoszcz
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  GKm 23/23
 
 
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  PIOTR SZMONDROWSKI - Zakład Remontowo - Budowlany
49-345 SKOROGOSZCZ,   UL. SŁOWACKIEGO 12 
 
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-11-2023 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości 
położonej: 49-345 Skorogoszcz, ul. Słowackiego 12,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00009724/6.
Sposób korzystania:
-działka nr 183 AM 1 - B tereny mieszkaniowe
-działka nr 239 AM 2 - R grunty orne
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.