Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-12-05 godz. 10:00
Numer KM: KM 1979/22
Numer KW: OP1B/00007678/4
Adres: Wojska Polskiego 22/2, 49-340 Lewin Brzeski
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1979/22
 
 
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Marek Broszczak
49-340 Lewin Brzeski,   Al. Ogrodowa 18/2 
 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2023 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości 
położonej:
49-340 Lewin Brzeski, Aleja Wojska Polskiego 22/2,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00007678/4
Przeznaczenie lokalu: lokal mieszkalny
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.