Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania udziału nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2024-05-09 godz. 10:00
Numer KM: KM 145/22
Numer KW: OP1B/00002366/9
Adres: Przylesie, 49-351 Przylesie
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 145/22
 
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Barbara Pitak
49-300 Brzeg,   ul. Mleczna 3/3
 
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-05-2024 o godz. 10:00 w : Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału w wysokości 1/8 części w prawie własności nieruchomości 
położonej: 49-351 Przylesie, Przylesie,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00002366/9
sposób korzystania: gospodarstwo rolne z zabudowaniami.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.