Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-12-09 godz. 11:15
Numer KM: KM 95/11
Numer KW: OP1B/00000409/9
Adres: Pogorzela 65, 49-332 Olszanka
Opis:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2019 o godz. 11:15 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. 1 Maja 5/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości 
położonej:  49-332 Olszanka, Pogorzela 65,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW  OP1B/00000409/9.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.