Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-12-20 godz. 10:00
Numer KM: KM 608/18
Numer KW: OP1B/00023755/6
Adres: Wyszyńskiego 30/5, 49300 Brzeg
Opis:

 
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA 
NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2019 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. 1 Maja 5/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości 
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 30/5,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00023755/6.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.