Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie ułamkowej części nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-12-20 godz. 10:30
Numer KM: KM 308/18
Numer KW: OP1B/00050429/0
Adres: , 49-318 Skarbimierz
Opis:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2019 o godz. 10:30 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. 1 Maja 5/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie 1/2 niewydzielonej części nieruchomości 
położonej: 49-318 Skarbimierz,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00050429/0
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.