Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie udziału 1/2 w nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-12-20 godz. 11:00
Numer KM: KMP 68/13
Numer KW: OP1B/00020202/4
Adres: 1 Maja 5/2, 49-300 Brzeg
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul.1 Maja 5
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
Kmp 68/13
   
 
 
                                                                 OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
 
 
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2019 o godz. 11:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. 1 Maja 5/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
49-313 Lubsza K.Brzegu, działka nr 815 a.m. 1
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00020202/4
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.