Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-02-19 godz. 09:45
Numer KM: KM 222/19
Numer KW: OP1B/00030466/5
Adres: Pogorzela, 49-332 Olszanka
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul.1 Maja 5
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 222/19
 
 
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA 
NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00030466/5
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski 
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2020r o godz. 09:45 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. 1 Maja 5/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości 
położonej: 49-322 Pogorzela, Pogorzela,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00030466/5
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.