Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-03-15 godz. 10:00
Numer KM: KM 912/15
Numer KW: OP1B/00003358/7
Adres: Rolnicza 2, Rybna, 46-090 Popielów
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 912/15
  
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2021 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska  43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości 
położonej: 46-090 Popielow, Rolnicza 2, Rybna,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00003358/7
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.